Blog

Blogi

Jak sztuczna inteligencja zmienia firmy?

Obecnie ilość gromadzonych i przetwarzanych informacji jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Fakt ten w pewien sposób rewolucjonizuje sposób działania organizacji. Firmy wykorzystują zaawansowaną analitykę, aby uzyskać przewagę konkurencyjną na swoich rynkach, nieustannie zmieniając modele biznesowe w miarę rozwoju technologii w tym obszarze. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji i machine learningu zmienia analitykę biznesową i czego możemy się spodziewać po AI w kontekście przyszłości.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w kontekście analityki biznesowej

Korzystając z oprogramowania opartego na ML, firmy są w stanie przetwarzać ogromne ilości danych historycznych oraz informacji w czasie rzeczywistym. Dzięki temu mogą tworzyć bardzo dokładne prognozy, optymalizować strategię cenową i efektywnie zarządzanie łańcuchem dostaw. Co więcej, mogą definiować dokładne zakresy cen dla sprzedawanych produktów, a także prognozy pozwalające im lepiej przygotować się na zmiany popytu.

Oprogramowanie oparte na ML, które jest wykorzystywane do budowania strategii cenowej jest zarówno szybsze, jak i bardziej dokładne niż tradycyjne metody.

Zwykle pytania dotyczące tego, jak dopasować podaż i popyt w odniesieniu do produktów, często pozostają bez odpowiedzi. Oprogramowanie oparte na ML może uwzględniać te czynniki, dając jednocześnie rekomendacje dotyczące całego portfolio produktów firmy, a to oznacza, że ​​zalecenia są wówczas zoptymalizowane dla całej firmy. Ponadto warto podkreślić, że sztuczna inteligencja przejmuje cały złożony proces gromadzenia i analizy danych, co eliminuje aspekt błędu ludzkiego.

Przyszły potencjał sztucznej inteligencji w analityce

Korzystanie z zaawansowanego oprogramowania bazującego na AI / ML pozwoli firmom na prowadzenie bardziej elastycznej strategii. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa będą niejako zmuszone dostosować się do szybko zmieniającego się rynku, który sam w sobie stał się bardziej dynamiczny i elastyczny dzięki sztucznej inteligencji. Możemy również oczekiwać, że oprogramowanie oparte na ML stanie się bardziej zaawansowane, umożliwiając firmom przewidywanie popytu konsumentów i innych ważnych czynników, które wpływają na optymalizację cen czy zarządzanie łańcuchem dostaw. Niepodważalnym faktem jest też to, że sztuczna inteligencja wpływa na sposób prowadzenia analityki biznesowej. A zatem firmy będą musiały odpowiednio „dostroić się” do zmian oraz reguł nowego sterowanego maszynowo świata.

Więcej wpisów w blogu

thumbnail
thumbnail

Jak sztuczna inteligencja zmienia firmy?

Obecnie ilość gromadzonych i przetwarzanych informacji jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Fakt ten w pewien sposób rewolucjonizuje sposób działania organizacji. Firmy wykorzystują zaawansowaną analitykę, aby uzyskać przewagę konkurencyjną na swoich rynkach, nieustannie zmieniając modele biznesowe w miarę rozwoju technologii w tym obszarze. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji i machine learningu zmienia analitykę biznesową i czego możemy się spodziewać po AI w kontekście przyszłości.