Blog

Blogi

Digital Twin

Koncepcja cyfrowych bliźniaków funkcjonuje już od kilku dziesięcioleci. Po raz pierwszy idea ta została wykorzystana przez NASA podczas misji Apollo 13. Jednakże dopiero rozwój IoT sprawił, że technologia ta jest postrzegana jako narzędzie przyszłości. Można przypuszczać, że kierunek ten z pewnością będzie umacniał swoją pozycję, zwłaszcza że już kilka lat temu został uznany za jeden z 10 kluczowych trendów technologicznych wskazanych przez Gartnera. 

Mówiąc najprościej, Digital Twin jest wirtualną repliką fizycznego produktu, procesu lub systemu. Cyfrowe bliźniaki pełnią rolę pomostu między światem fizycznym i cyfrowym, wykorzystując czujniki do zbierania danych w czasie rzeczywistym na temat fizycznego przedmiotu. Dane te są następnie wykorzystywane do utworzenia cyfrowego duplikatu danego elementu, umożliwiając jego zrozumienie, analizę, modyfikację lub optymalizację.

Technologia ta pozwala tworzyć, testować i modernizować zaawansowane urządzenia, rozwiązania IoT, AI oraz systemy i aplikacje z obszaru analityki danych. Cyfrowy bliźniak jest wirtualnym modelem fizycznych urządzeń, procesów czy systemów, na których uruchamiane są symulacje pozwalające na analizę oraz eliminację problemów przed fazą produkcyjną. Dzięki temu można sprawnie i szybko zweryfikować możliwości oraz zidentyfikować potencjalne mankamenty, a tym samym optymalizować sprzęt i oprogramowanie.

Zastosowanie cyfrowych bliźniaków

Technologia ta jest wykorzystywana do poprawy wydajności pojedynczych zasobów, takich jak turbiny wiatrowe lub silniki odrzutowe. Jednak w ostatnich latach technologia Digital Twin stała się bardziej wyrafinowana. Łączy ona bowiem nie tylko jeden zasób, ale nawet całe organizacje, a jej zdolność do rozwiązywania złożonych problemów nieustannie rośnie.

Dobrym przykładem wykorzystania cyfrowych bliźniąt na poziomie organizacyjnym jest opieka zdrowotna. Tworząc cyfrowe bliźniaki szpitala, administratorzy placówek medycznych, lekarze i pielęgniarki mogą uzyskać wgląd w stan zdrowia pacjentów i przepływy pracy w czasie rzeczywistym. Wykorzystując czujniki do monitorowania pacjentów i koordynacji sprzętu i personelu, cyfrowe bliźniaki oferują lepszy sposób analizowania procesów i powiadamiania właściwych osób w sytuacji kiedy potrzebne jest natychmiastowe działanie. W rezultacie czas oczekiwania na pomoc może zostać skrócony, a obsługa pacjenta  ulega znacznej poprawie, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych. Co więcej, cyfrowe bliźniaki mogą przewidywać i zapobiegać nagłym sytuacjom takim jak zatrzymanie krążenia i oddechu.

Innym obszarem zastosowania Digital Twin są budynki komercyjne. Cyfrowe bliźniaki umożliwiają operatorom budynków łączenie systemów - od zabezpieczeń po systemy HVAC i systemy odnajdywania dróg - w celu uzyskania nowych informacji, optymalizacji przepływów pracy i zdalnego monitorowania procesów. Cyfrowe bliźniaki można również wykorzystać do zapewnienia mieszkańcom większej kontroli nad własnymi przestrzeniami i warunkami środowiskowymi.

Jaka jest przyszłość Digital Twin?

Podsumowując, dla organizacji, które już korzystają z Internetu Rzeczy, Digital Twin to kolejny krok w cyfrowej podróży. Mówiąc o przyszłości, analitycy prognozują, że w latach 2020-2021 cyfrowe bliźniaki będą wykorzystywane na większą skalę w kluczowych aplikacjach biznesowych. Z kolei Gartner przewiduje się, że połowa dużych firm przemysłowych będzie korzystać z cyfrowych bliźniąt do 2021 r.

Technologia Digital Twin stanowi duży potencjał w kontekście innowacji i wydajności. Szacuje się, że firmy inwestujące w cyfrową technologię bliźniaczą odnotują 30% poprawę efektywności krytycznych procesów. Cyfrowa technologia bliźniacza pomaga firmom poprawić jakość obsługi klientów i lepiej rozumieć ich potrzeby, a także opracować i wprowadzać ulepszenia istniejących produktów, operacji i usług. Technologię tę można wykorzystać do poprawy wydajności, optymalizacji procesów, wykrycia problemów przed ich wystąpieniem oraz implementacji innowacyjnych rozwiązań.

Więcej wpisów w blogu

thumbnail

Jak sztuczna inteligencja zmienia firmy?

Obecnie ilość gromadzonych i przetwarzanych informacji jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Fakt ten w pewien sposób rewolucjonizuje sposób działania organizacji. Firmy wykorzystują zaawansowaną analitykę, aby uzyskać przewagę konkurencyjną na swoich rynkach, nieustannie zmieniając modele biznesowe w miarę rozwoju technologii w tym obszarze. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji i machine learningu zmienia analitykę biznesową i czego możemy się spodziewać po AI w kontekście przyszłości.