Wsparcie i utrzymanie rozwiązań

Zapewniamy obsługę serwisową i wsparcie z gwarantowanym poziomem usług w środowisku wielu dostawców

W zależności od potrzeb klienta odpowiadamy za utrzymanie całego środowiska informatycznego lub wybranych aplikacji. Zapewniamy opiekę nad serwerami, siecią komputerową i komputerami użytkowników. Sprawujemy nadzór nad prawidłowym działaniem systemów i gwarantujemy natychmiastową reakcję w sytuacji awarii. Nasza pomoc jest realizowana w trybie 24/7/365.

Pojedyncze usługi koncentrują się głównie wokół obsługi powdrożeniowej i wsparcia technicznego w zakresie IT (umowa serwisowa), bieżącego wsparcia użytkowników oraz monitorowania i utrzymania zaimplementowanych rozwiązań (SLA). Zapewniamy również wsparcie w zakresie Help Desk i ServiceDesk dla pracowników i administratorów (rozwiązania sieciowo-serwerowe, stacje robocze, urządzenia peryferyjne) oraz doradztwo IT. Systematycznie przeprowadzamy niezbędne przeglądy infrastruktury. Na podstawie zebranych obserwacji przygotowujemy raport podsumowujący stan utrzymywanego środowiska IT wraz z rekomendowanymi zaleceniami.

Oferujemy:

  • obsługę powdrożeniową
  • wsparcie techniczne w zakresie IT
  • bieżące wsparcie użytkowników
  • monitorowanie i utrzymanie zaimplementowanych rozwiązań
  • Help Desk i ServiceDesk
  • doradztwo IT
Paweł Bociąga
Prezes Zarządu
W jakim kierunku zmierza technologia?
06.11.19 13:25
Transformacja cyfrowa niesienie ze sobą nie tylko zmiany technologiczne, ale również organizacyjne na styku technologii, biznesu i ludzi. Prezentowane kierunki rozwoju mogą służyć jako pewnego rodzaju kompas dla organizacji, które chcą przenieść swój biznes na wyższy poziom. Z pewnością niektóre z topowych trendów w zakresie cyfrowej transformacji nawiązują do wątków zapoczątkowanych w minionym roku, niemniej jednak warto zwrócić uwagę na kilka nowych aspektów.

Blog

Zobacz pozostałe wpisy