Blog

Blogi

W jakim kierunku zmierza technologia?

Transformacja cyfrowa niesienie ze sobą nie tylko zmiany technologiczne, ale również organizacyjne na styku technologii, biznesu i ludzi. Prezentowane kierunki rozwoju mogą służyć jako pewnego rodzaju kompas dla organizacji, które chcą przenieść swój biznes na wyższy poziom. Z pewnością niektóre z topowych trendów w zakresie cyfrowej transformacji nawiązują do wątków zapoczątkowanych w minionym roku, niemniej jednak warto zwrócić uwagę na kilka nowych aspektów.

Autonomiczne maszyny

W grupie tej znajdują się samodzielnie działające urządzenia i systemy wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, które docelowo mają przejąć od ludzi część wykonywanych przez nich zadań. Według Gartnera w grupie autonomicznych maszyn znajdą się: drony, roboty, pojazdy naziemne, urządzenia i agenty. Środowiskiem naturalnym wymienionych wyżej urządzeń będzie ziemia, powietrze, woda i środowisko cyfrowe. Jednocześnie kierunek ten będzie silnie skorelowany z IoT, który stanowi idealny grunt dla rozwiązań autonomicznych.

Rozszerzona analityka

Specjaliści z obszaru Data Science mają coraz większą ilość informacji do przeanalizowania, odpowiedniego ich pogrupowania oraz wyciągnięcia na tej podstawie stosownych wniosków. Dlatego niezbędne są odpowiednie narzędzia, które pozwolą im skutecznie realizować te zadania. Z pomocą przyjdzie rozszerzona analityka dająca nowe możliwości dzięki zastosowaniu zautomatyzowanych algorytmów oraz uczenia maszynowego do badania większej liczby hipotez. Zgodnie z przewidywaniami do 2020 r. ponad 40% zadań związanych z analizą danych zostanie poddana automatyzacji.

Rozwój oparty na sztucznej inteligencji

Rozwój oparty na sztucznej inteligencji zaliczany jest od jakiegoś czasu do istotnych trendów IT. Narzędzia wykorzystywane do budowy rozwiązań opartych na technologii AI rozszerzają wachlarz możliwości kierowany nie tylko do specjalistów zajmujących się analizą danych  (infrastruktura AI, platformy AI), ale również do profesjonalnej społeczności programistów (platformy AI, usługi AI). Dzięki zastosowaniu wspomnianych narzędzi programista będzie mógł przenieść określone funkcje i modele z obsługą technologii AI do aplikacji bez konieczności angażowania analityka.

Cyfrowe bliźnięta

Choć koncepcja tzw. cyfrowych bliźniaków (digital twin) nie jest nowa, przewiduje się, że w najbliższym czasie będzie jednym z ważniejszych trendów w przemyśle. Koncepcja ta ma już kilkadziesiąt lat. Po raz pierwszy idea ta została wykorzystana przez NASA podczas misji Apollo 13. Krótko mówiąc „bliźniak” jest informatycznym odpowiednikiem urządzenia, systemu lub całej organizacji. Przewiduje się, że „digital twins” będzie rozwijana w m.in. obszarze Big Data czy AI.

Edge computing

Edge computing to topologia sieci, w której przetwarzanie informacji oraz zbieranie i dostarczanie danych odbywa się na skraju infrastruktury. W konsekwencji opóźnienia w transmisji danych są zredukowane, natomiast ruch sieciowy przebiega znacznie szybciej i sprawniej. Zapotrzebowanie na tę technologię wynika z potrzeby systemów IoT. Koncepcja ta zgodnie z przewidywaniami ekspertów znajdzie szerokie spektrum zastosowań.

Technologie immersyjne

Według prognoz do 2028 roku nastąpi rozwój różnorodnych platform umożliwiających podejmowanie interakcji z oprogramowaniem i usługami dzięki tzw. rzeczywistości rozszerzonej (AR), mieszanej (MR) oraz wirtualnej (VR). W konsekwencji powstaną zupełnie nowe modele biznesowe i metody pracy, oparte na mechanizmie rozpoznawania twarzy i emocji użytkownika.

Blockchain

Przewiduje się, że w najbliższym czasie nastąpi rozkwit usług i rozwiązań bazujących na technologii blockchain, która może obniżyć koszty, skrócić czas rozliczania transakcji i poprawić przepływ środków pieniężnych. Co więcej, dzięki zastosowaniu łańcucha bloków można spodziewać się większej przejrzystości, szybkości i efektywności procesów obsługujących produkcję, logistykę czy transakcje.

Inteligentne przestrzenie

Inteligentna przestrzeń jest fizycznym lub cyfrowym środowiskiem, w którym ludzie i systemy oparte na technologii współdziałają w coraz bardziej otwartych, połączonych, skoordynowanych i inteligentnych ekosystemach. Ponieważ technologia staje się integralną częścią codziennego życia, inteligentne przestrzenie będą wzbudzać coraz większe zainteresowanie. Co więcej, technologia napędzana sztuczną inteligencją, edge computing, blockchain i cyfrowe bliźniaki, doskonale wpisując się w ten trend. Doskonałym przykładem inteligentnych przestrzeni są smart cities, jednakże idea inteligentnej przestrzeni może być również wykorzystywana w ekosystemie pracy czy w domu.

Cyfrowa etyka i prywatność

Dziś konsumenci są bardziej świadomi w kontekście wartości swoich danych osobowych i coraz częściej zwracają uwagę na to, w jaki sposób są one wykorzystywane przez podmioty publiczne i prywatne. Według ekspertów Gartnera ochrona prywatności  powinna być oparta na etyce i zaufania, natomiast firmy powinny mieć na uwadze fakt, że ich działania w zakresie danych osobowych są uczciwe. W praktyce oznaczałoby to zaostrzenie regulacji w tym zakresie.

Komputery kwantowe

Według analityków Gartnera komputery kwantowe mogą stawać się powoli popularne. Różnicę między komputerem tradycyjnym a kwantowym można opisać wyobrażając sobie gigantyczną bibliotekę książek. Podczas gdy klasyczny komputer czytałby każdą książkę w bibliotece w sposób liniowy, komputer kwantowy czytałby wszystkie książki jednocześnie. Komputery kwantowe teoretycznie są w stanie pracować na milionach obliczeń naraz. Przetwarzanie kwantowe w postaci dostępnej na rynku, niedrogiej i niezawodnej usługi przekształciłoby niektóre branże. Technologia ta wciąż znajduje się w fazie rozwoju, co oznacza, że jest to dobry czas dla firm, aby lepiej zrozumieć jej zastosowania oraz korzyści wynikające z drzemiącego w niej potencjału.

Więcej wpisów w blogu

thumbnail
thumbnail

Jak sztuczna inteligencja zmienia firmy?

Obecnie ilość gromadzonych i przetwarzanych informacji jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Fakt ten w pewien sposób rewolucjonizuje sposób działania organizacji. Firmy wykorzystują zaawansowaną analitykę, aby uzyskać przewagę konkurencyjną na swoich rynkach, nieustannie zmieniając modele biznesowe w miarę rozwoju technologii w tym obszarze. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji i machine learningu zmienia analitykę biznesową i czego możemy się spodziewać po AI w kontekście przyszłości.