Blog

Blogi

Jak będzie ewoluować branża DataCenter?

Jak będzie w ciągu najbliższych pięciu lat będzie ewoluować branża DataCenter, co się istotnie zmieni? Oto dziesięć kluczowych trendów, które kreślą nowe podejście i ukazują pewną transformację w tym obszarze. 

Czego możemy się spodziewać w kontekście trendów? Poznajmy dziesięć kluczowych kierunków:

  • Niskoemisyjność

DC przyśpieszają swoją zieloną transformację. Coraz częściej będzie stosowana czysta energia ze światła słonecznego, wiatru czy wody. Według prognoz do 2027 r. stopień wykorzystania zielonej energii przekroczy 50 %. Będą się też pojawiać rozwiązania i technologie oszczędzania energii w postaci odzyskiwania ciepła odpadowego.

  • Zrównoważony rozwój

Do oceny DC będą używane zaawansowane wskaźniki. Obok PUE, pojawią się m.in. efektywność zużycia wody (WUE), wykorzystania węgla (CUE), przestrzeni (SUE), czy sieci (GUE). Do obiegu wejdzie wskaźnik odzysku materiałów i emisje zanieczyszczeń w trakcie eksploatacji.

  • Szybkie wdrażanie

Globalne przetwarzanie komputerowe na przestrzeni 5 lat będzie się zwiększać o 50% rocznie. A zatem wdrażanie DC musi przyspieszyć. Dlatego już niebawem czas ich budowy będzie krótszy niż 6 miesięcy.

  • Wysoka gęstość

Standardowa gęstość mocy na szafę IT ma wzrosnąć z 6–8 kW do 12–15 kW w 2027 r., a gęstość mocy w inteligentnych centrach obliczeniowych wzrośnie do 30 kW i więcej.

  • Większa elastyczność

DC staną się bardziej elastyczne w kontekście ich modernizacji. Jedna generacja infrastruktury będzie wspierać ewolucję mocy dla 2–3 generacji sprzętu IT. 

  • Prefabrykowana architektura

Wkrótce budynek centrum danych pomieści ponad 1000 szaf, a kampus ponad 10 000 szaf. Za sprawą prefabrykowanej architektury budowa DC z 1000 szaf zostanie skrócona z 12 do 6 miesięcy.

  • Połączenie magazynowania energii i zasilania awaryjnego

Zastosowanie systemów magazynowania energii (ESS) nabierze tempa. Ich wdrożenie w DC będzie integrowane z systemami zasilania awaryjnego. Pozwoli to na neutralizowanie szczytów zużycia energii, co pozytywnie wpłynie na stabilność sieci energetycznych. 

  • Chłodzenie rozproszone

Scentralizowany system chłodzenia charakteryzuje się niską niezawodnością, wymagającą obsługą i konserwacją. Dlatego rozproszone systemy chłodzenia będą powoli wypierać podejście scentralizowane, szczególnie w dużych DC, gdzie elastyczność niezawodność mają ogromne znaczenie.

  • SMART O&M

Obsługa i utrzymanie (O&M) DC staje się bardziej złożone. I tu do gry wkracza inteligentne O&M. Celem jest poprawa wykorzystania zasobów i niezawodności DC. Inteligentne operacje samodzielnie definiują statusy zasobów DC, a utrzymanie w stylu smart rozpoznaje na bieżąco usterki.

  • Bezpieczeństwo

DC w przyszłości zwiększą niezawodność sprzętu i oprogramowania, odporność systemową, bezpieczeństwo fizyczne, prywatność i dostępność. Dzięki AI możliwa będzie konserwacja predykcyjna komponentów, urządzeń i systemów na poziomie sprzętu. Jeśli chodzi o oprogramowanie, obowiązywać będzie ochrona hierarchiczna. Źródło: Huawei
 

Więcej wpisów w blogu

thumbnail

Jak sztuczna inteligencja zmienia firmy?

Obecnie ilość gromadzonych i przetwarzanych informacji jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Fakt ten w pewien sposób rewolucjonizuje sposób działania organizacji. Firmy wykorzystują zaawansowaną analitykę, aby uzyskać przewagę konkurencyjną na swoich rynkach, nieustannie zmieniając modele biznesowe w miarę rozwoju technologii w tym obszarze. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji i machine learningu zmienia analitykę biznesową i czego możemy się spodziewać po AI w kontekście przyszłości.