Blog

Blogi

10 kluczowych trendów w obszarze (I&O)

Infrastruktura i operacje (I&O) mają duże znaczenie dla sprawnego funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. Obecnie mamy do czynienia z ewolucją w zakresie I&O, która znacznie wykracza poza sam sprzęt czy oprogramowanie. Kluczową kwestią jest bowiem dostarczanie usług spełniających potrzeby biznesowe.

Trend 1: Przetwarzanie bez serwera

 

Kierunkiem, który ma wpływ na obszar I&O jest tzw. platforma funkcyjna jako usługa (FPaaS). Jest to powstający wzór architektury oprogramowania, który zapowiada wyeliminowanie potrzeby provisioningu i zarządzania infrastrukturą. Umożliwia uruchamianie kodu jako funkcji m.in. bez konieczności zarządzania infrastrukturą przez użytkownika. Główne cechy, które sprawiają, że PaaS jest szczególnie interesująca, to szybkie skalowanie i wysoce granularne rozliczanie. Opcja ta nie zastępuje kontenerów ani maszyn wirtualnych, ale może obsługiwać wymagania dotyczące logiki użyteczności czy nieprzewidywalnych wymagań. Przewiduje się, że tendencja ta stanie się głównym nurtem między 2020 a 2022 r.

 

Trend 2: Wpływ sztucznej inteligencji (AI)

 

Zgodnie przewidywaniami globalna wartość biznesowa AI osiągnie prawie 3,9 biliona dolarów do 2022 roku. Z perspektywy I&O, liderzy IT muszą zadać pytanie: Jaka jest wartość wykorzystywania sztucznej inteligencji do wspierania rozwijającej się infrastruktury, wiedząc, że zatrudnianie nowych ludzi nie zawsze jest możliwe?

AI zacznie angażować się w rozpoznawanie awarii, analizy predykcyjne i inne funkcje w I&O. Pozwoli to działom IT na szybsze  rozwijanie infrastruktury bez konieczności zwiększania liczby pracowników. Krytyczne ramy czasowe dla tego trendu to przedział 2021 a 2023 r.

 

Trend 3: Zwinność sieci 

 

Sieć stanowi podstawę funkcjonowania i umożliwia wszystko, na czym opiera się IT i biznes. Zespoły sieciowe skupiły się na zwiększaniu dostępności, wprowadzając wiele ulepszeń. Jednak w celu osiągnięcia sukcesu w przyszłości, w 2019 r. i później należy uwzględnić sposób, w jaki operacje sieciowe mogą być wykonywane w szybszym tempie. AI i budowanie „zwinności sieci”, która polega na automatyzacji i orkiestracji właśnie to zrobi. Zespoły sieciowe muszą intensywnie współpracować z innymi jednostkami biznesowymi, ponieważ pojawiają się nowe możliwości w zakresie 5G i edge computingu. Podobnie, wraz ze wzrostem dojrzałości chmury i rosnącą skalą IoT, sieci muszą ewoluować, aby wspierać zarządzanie tymi ewoluującymi potrzebami. Krytyczne ramy czasowe dla organizacji, aby rozwinąć sprawność sieciową, są teraz.

 

Trend 4: Centra danych

 

Przewiduje się, że do 2025 r. 80% przedsiębiorstw zamknie swoje tradycyjne centra danych. Jednocześnie nie oznacza to, że wszystko ma się odbywać w chmurze. Jednakże liderzy IT powinni zastanowić się, gdzie obecne i przyszłe obciążenia będą funkcjonować w oparciu o potrzeby biznesowe (np. zaangażowanie klientów, przepisy GDPR), a nie tylko ze względów technologicznych. Organizacje muszą stworzyć środowisko, w którym działa sprawna infrastruktura, zarówno lokalna, jak i w chmurze, w krytycznym przedziale czasowym, od 2021 do 2025.

 

Trend 5: Edge computing

 

Badania pokazują, że firmy działające w sieci tracą klientów już po 2 sekundach powolnego czasu ładowania portalu internetowego. Możliwości edge computingu mogą być wykorzystywane do zmniejszenia opóźnień i mają duże znaczenie w kontekście kreowania wysokiej jakości doświadczeń cyfrowych użytkowników. Krytyczne ramy czasowe dla tego trendu to lata 2020 do 2023.

 

Trend 6: Zarządzanie różnorodnością cyfrową

 

Cyfrowe zarządzanie różnorodnością nie dotyczy ludzi, a raczej kwestii zarządzania eksplozją różnorodnych zasobów i technologii wykorzystywanych w dzisiejszej cyfrowej organizacji. Krytyczne ramy czasowe dla tego trendu to od 2020 do 2025 roku.

 

Trend 7: Nowe role w I&O

 

Trend ten dotyczy aspektu mówiącego o tym, w jaki sposób I&O w coraz większym stopniu przejmuje rolę wsparcia usług w chmurze, wymagających umiejętności w zakresie agregacji, dopasowania, integracji i zarządzania. Jedną z istotnych kwestii związanych z usługami w chmurze jest aspekt związany z nieoczekiwanymi kosztami. Ponieważ biznes oczekuje od I&O optymalizacji kosztów i uproszczenia złożoności, I&O musi rozwijać możliwości „pośrednictwa”, obsługi i zarządzania wieloma nowymi rodzajami usług. Szacuje się, że ramy czasowe dla tego trendu obejmują 2019 r.

 

Trend 8: SaaS denial

 

Mimo że SaaS znajduje się w głównym kręgu zainteresowania wielu organizacji, większość specjalistów IT nadal koncentruje się na dostarczaniu i wspieraniu rozwiązań IaaS i PaaS. Przejście na SaaS musi opierać się na solidnym wsparciu I&O. Pracownicy I&O muszą uzyskać wgląd w SaaS z punktu widzenia bezpieczeństwa i zgodności, a także zapewnić integrację i możliwości świadczenia usług, których oczekuje ich firma. Ramy czasowe dla tego trendu to 2019-2021.

 

Trend 9: Zarządzanie talentami staje się krytyczne

 

Historycznie personel IT był zorganizowany pionowo w oparciu o stos technologii, którym zarządzał. Organizacja nadal potrzebuje dogłębnej wiedzy technicznej, niemniej jednak obecnie wymaga się lepszej współpracy od osób, które mogą pracować w zespołach w sposób poziomy. Sukces infrastruktury hybrydowej zależy od talentów.

 

Trend 10: Globalna obsługa infrastruktury

 

Ponieważ klienci i dostawcy organizacji są zlokalizowani w różnych miejscach na świecie, liderzy I&O muszą dostarczać „infrastrukturę wszędzie”. Pojawia się pytanie: w jaki sposób liderzy I&O mogą to umożliwić w oparciu o posiadany budżet? Liderzy muszą zidentyfikować odpowiednią strategię partnerstwa, aby otoczyć się ekosystemem zapewniającym elastyczność i wsparcie. Ramy czasowe dla tego trendu to 2020–2023.

Więcej wpisów w blogu

thumbnail
thumbnail

Jak sztuczna inteligencja zmienia firmy?

Obecnie ilość gromadzonych i przetwarzanych informacji jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Fakt ten w pewien sposób rewolucjonizuje sposób działania organizacji. Firmy wykorzystują zaawansowaną analitykę, aby uzyskać przewagę konkurencyjną na swoich rynkach, nieustannie zmieniając modele biznesowe w miarę rozwoju technologii w tym obszarze. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji i machine learningu zmienia analitykę biznesową i czego możemy się spodziewać po AI w kontekście przyszłości.