Konsulting IT

Oferujemy wsparcie przy tworzeniu strategii budujących wartość firmy

Termin transformacja jest obecnie powszechnie stosowany. Ma on jednak wiele znaczeń. Dla firm funkcjonujących w dynamicznych realiach rynkowych oznacza generowanie nowego wzrostu, lepszej wydajności. To także poszukiwanie nowych możliwości i ciągłe ewoluowanie.


Realizacja tych celów wydaje się łatwiejsza przy wsparciu partnera. Partnera, który pomoże opracować strategię działania i bezpiecznie przeprowadzi przez proces zmian. Nasi konsultanci towarzyszą liderom IT w budowaniu strategii, pomagają przekształcać dane w cenne informacje dla biznesu i budować odpowiedni i rozwijający się katalog usług. Pomagamy w definiowaniu śmiałych ambicji, nowych modeli biznesowych i operacyjnych w celu zapewnienia przełomowej wartości. Wspieramy w podejmowaniu strategicznych decyzji, które wpływają na przyszłą wydajność i długofalowy rozwój. Stosujemy zintegrowane podejście łączące strategię biznesową, uwzględniającą postawione cele z dyscypliną wykonawczą w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów.

Oferujemy:

  • analizę przedwdrożeniową
  • reorganizację procesów biznesowych
  • mapowanie procesów biznesowych
  • zaplanowanie docelowego środowiska systemu
  • analizę potrzeb funkcjonalnych i niefunkcjonalnych
  • dobór strategii implementacji rozwiązania
Paweł Bociąga
Prezes Zarządu
Digital Twin
01.10.19 13:21
Koncepcja cyfrowych bliźniaków funkcjonuje już od kilku dziesięcioleci. Po raz pierwszy idea ta została wykorzystana przez NASA podczas misji Apollo 13. Jednakże dopiero rozwój IoT sprawił, że technologia ta jest postrzegana jako narzędzie przyszłości. Można przypuszczać, że kierunek ten z pewnością będzie umacniał swoją pozycję, zwłaszcza że już kilka lat temu został uznany za jeden z 10 kluczowych trendów technologicznych wskazanych przez Gartnera. 

Blog

Zobacz pozostałe wpisy