Aktualności

Wydawca treści

null Członkostwo w SoDA - Software Development Association Poland

Członkostwo w SoDA - Software Development Association Poland

Symmetry dołączyło do SoDA (Software Development Association Poland) - Organizacji Pracodawców Usług IT, która powstała w 2018 r. z inicjatywy firm reprezentujących wymienioną wyżej branżę. Głównym motorem jej działania jest potrzeba networkingu i wymiany doświadczeń wśród firm zrzeszonych w jej strukturach.

SoDA skupia wokół siebie ponad sto podmiotów z kapitałem polskim i zagranicznym. W ich gronie znajdują się zarówno większe organizacje, osiągające roczny obrót powyżej 50 milionów złotych, jak i mniejsze firmy, które dopiero podbijają rynek. Ponadto współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za legislację i interesy branży, m.in. z Ministerstwem Cyfryzacji, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Polsko-Holenderską Izbą Gospodarczą czy Polską Izbą Informatyki Medycznej.
Poprzez swoją aktywność związaną z realizacją badań i analiz, opracowywaniem raportów tematycznych czy organizacją szkoleń SoDA tworzy platformę wymiany wiedzy między firmami członkowskimi promując i wzmacniając jednocześnie wizerunek Polski na świecie w obszarze wytwarzania oprogramowania i usług IT.