Aktualności

Wydawca treści

null Projekt dla CIRF za 13 mln zł brutto

Projekt dla CIRF za 13 mln zł brutto

Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) wybrało ofertę Symmetry jako najkorzystniejszą w przetargu dotyczącym rozbudowy systemu kopii zapasowych klienta. Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi ponad 13 mln zł brutto.

W ramach podpisanego kontraktu Symmetry jest odpowiedzialne za dostarczenie licencji pojemnościowych Commvault Complete Backup & Recovery, Front End TeraByte wraz z 36 miesięczną gwarancją na poziomie Premium Support. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Przypomnijmy, że w styczniu br. Symmetry podpisało kontrakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na dostawę i wdrożenie serwerów platformy x86 wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego oraz wsparcia technicznego. Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi ok. 28 mln zł brutto.