Aktualności

Wydawca treści

null Symmetry wdroży platformę konteneryzacyjną dla COI

Symmetry wdroży platformę konteneryzacyjną dla COI

Symmetry podpisało umowę z Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI) na dostawę i wdrożenie kompleksowego rozwiązania platformy konteneryzacyjnej na potrzeby budowy infrastruktury chmurowej klienta. Łączna wartość kontraktu wynosi prawie 6,5 mln zł brutto.

- Realizacja projektu dla COI z pewnością będzie dla nas ciekawym wyzwaniem. Cieszy nas fakt, że będziemy mogli wziąć udział w tak złożonym przedsięwzięciu, wpierając jednocześnie transformację cyfrową w sektorze administracji publicznej, której dynamika rozwoju jest mocno zauważalna – powiedział Paweł Bociąga, Prezes Zarządu Symmetry Sp. z o.o. Oferta Symmetry została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Informatyki (COI). Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń wraz z oprogramowaniem, wsparciem technicznym oraz usługami wdrożeniowymi. Spółka dostarczy m.in. serwery Lenovo SR630 V2 Essential Service (12 szt.), system pamięci obiektowo – blokowej NetApp AFF A400 (2 szt). Firma zapewni także środowisko zarządzania kontenerami w oparciu o technologię Red Hat OpenShift Platform Plus. Ponadto Symmetry jest odpowiedzialne za dostarczenie kompletnego rozwiązanie systemowo-sprzętowego do wykonywania kopii zapasowej i archiwizacji danych obejmującego serwery Lenovo ThinkSystem SR550 (2 szt.) oraz oprogramowanie CommVault v11. Zgodnie z wymogami klienta rozwiązanie umożliwi replikację danych pomiędzy lokalizacjami. Pozwoli też na backup nieograniczonej ilości aplikacji dedykowanym agentem zainstalowanym wewnątrz serwera wirtualnego i jednocześnie na elastyczną rozbudowę w ramach jednej, jak i wielu lokalizacji.
Zakres prac obejmie montaż, wdrożenie oraz przeprowadzenie procesu konfiguracji w dwóch lokalizacjach klienta, instruktaż stanowiskowy oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kontrakt przewiduje świadczenie opieki serwisowej przez okres trzydziestu sześciu miesięcy (36 mies.). Usługi te będą realizowane w trybie 24/7/365 z gwarantowanym czasem reakcji na awarię wynoszącym maksymalnie cztery godziny (4h). W przypadku zwykłych zgłoszeń czas naprawy wynosi czterdzieści osiem godzin (48h), a w odniesieniu do awarii krytycznych obowiązują dwadzieścia cztery godziny (24h). Projekt zostanie zrealizowany w terminie stu dwudziestu dni (120) od momentu zawarcia umowy. Warto podkreślić, że zamówienie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, II Oś priorytetowa e-administracja i otwarty rząd, w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-Usług publicznych”.