Blog

Blogs

Trendy technologiczne 2023

Według najnowszych prognoz jednej z wiodących firm analityczno-badawczych w 2023 r. będą królować superaplikacje, sztuczna inteligencja, bezprzewodowość oraz zrównoważony rozwój.

Obecne realia niosą ze sobą wiele problemów związanych z potencjalną recesją, obawami związanymi z łańcuchem dostaw, wojną w Ukrainie oraz kwestiami dotyczącymi energii. Co zatem powinni robić szefowie działów IT? Na pewno powinni skoncentrować się na dalszym rozwoju transformacji cyfrowej, rozważeniu technologii, które można zaimplementować niemal natychmiast. Powinni też uwzględnić nowe rozwiązania, które właśnie wkraczają do gry. Mając na uwadze nowości warto przedstawić trendy, które znalazły się liście „Top 10” w 2023 r. Oto one:

5G i Wi-Fi 6 i 7

Według prognoz przedsiębiorstwa będą korzystać ze zróżnicowanych rozwiązań bezprzewodowych wspierających różne środowiska, np. Wi-Fi w biurze, usługi dla urządzeń mobilnych, protokoły o niskiej mocy, czy łączność radiowa. Do 2025 r. 60% przedsiębiorstw będzie korzystać z pięciu lub więcej technologii bezprzewodowych jednocześnie. Sieć będzie źródłem wartości biznesowej. Organizacje będą wyposażone w rozwiązania obejmujące 4G, 5G, LTE, WIFI 5, 6, 7. Stworzą one nowe dane, które będą wykorzystywane w analityce, a systemy niskiej mocy będą zbierać energię bezpośrednio z sieci. 

Superaplikacje

Firmy będą coraz częściej korzystać z nowego rodzaju platformy integrującej cechy wielu aplikacji i usług w jednym ekosystemie, czyli tzw. superaplikacji. Koncepcja ta może mieć zastosowanie w aplikacjach klienckich na komputery stacjonarne, takich jak Microsoft Teams i Slack. Warto podkreślić, że superaplikacja może skonsolidować i zastąpić wiele aplikacji do użytku klientów lub pracowników. Przewiduje się, że do 2027 r. ponad 50% globalnej populacji będzie codziennie korzystać z wielu superaplikacji.

Platformy chmurowe

Duże platformy chmurowe spełniające wymagania konkretnych branż oferują połączenie oprogramowania jako usługi (SaaS), platformy jako usługi (PaaS) oraz infrastruktury jako usługi (IaaS). Przedsiębiorstwa mogą wykorzystać te skonsolidowane możliwości jako elementy składowe inicjatyw cyfrowo-biznesowych zapewniając sprawność, innowacyjność i skrócenie czasu wprowadzania na rynek. Do 2027 r. ponad 50% przedsiębiorstw będzie korzystać z platform chmur branżowych w celu przyspieszenia inicjatyw biznesowych.

Adaptacyjna Sztuczna Inteligencja

AI była już wielokrotnie wskazywana jako technologia o znaczeniu strategicznym. Jednak w 2023 r. pojawi się nowy trend w postaci adaptacyjnych systemów AI, które nieustannie „przekwalifikowują” swoje modele inteligencji. Ich zadaniem jest szybkie dostosowywanie się do nieprzewidzianych okoliczności w świecie rzeczywistym.

Zarządzanie zaufaniem, ryzykiem i bezpieczeństwem AI

Zarządzanie ryzykiem AI stanowi pewne wyzwanie. Potrzebne są nowe możliwości, aby zapewnić niezawodność, wiarygodność, bezpieczeństwo i ochronę danych modeli AI. Niezbędne jest zarządzanie zaufaniem, ryzykiem i bezpieczeństwem AI (TRiSM). 

Badanie przeprowadzone w USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech dowiodło, że 41% organizacji spotkało się z naruszeniem prywatności lub incydentem związanym z bezpieczeństwem AI. To samo badanie pokazało jednocześnie, że organizacje, które aktywnie zarządzały ryzykiem, prywatnością i bezpieczeństwem projektów AI, miały lepsze efekty na tym polu. Tym samym większość projektów AI realizowanych przez te organizacje z etapu proof-of-concept osiągnęło etap produkcyjny.

Zastosowana obserwowalność (Applied observability)

Dane obserwowalne obejmują zdigitalizowane artefakty (logi, ślady, wywołania API, czas przebywania, pobrania i transfery plików) generowane przy podejmowaniu jakiegokolwiek działania. Applied observability umożliwia organizacjom wykorzystanie swoich artefaktów danych do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Jest też doskonałym źródłem podejmowania decyzji opartych na danych. Ten rodzaj obserwowalności bierze pod uwagę dane zebrane z infrastruktury, aplikacji i operacji w wysoce zintegrowany sposób.

Inżynieria platformy

Chodzi tu o budowanie i obsługę samoobsługowych wewnętrznych platform deweloperskich do dostarczania oprogramowania i zarządzania cyklem życia. Według prognoz 80% organizacji zajmujących się inżynierią oprogramowania utworzy do 2026 r. zespoły ds. platform, a 75% z nich obejmie samoobsługowe portale deweloperskie, zawierające różne komponenty wielokrotnego użytku oraz biblioteki narzędzi i innych modułów.

Cyfrowy system odpornościowy

Cyfrowy system odpornościowy będzie drogowskazem dla CIO szukających nowych metodologii czy podejść, które ich zespoły będą mogły zaimplementować, aby dostarczać wysoką wartość biznesową, ograniczyć ryzyko i zwiększyć zadowolenie klientów. 

Cyfrowa odporność to z jednej strony bazujący na danych wgląd w operacje, automatyzacja testów i rozwiązywania incydentów, inżynieria oprogramowania w ramach operacji IT oraz bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw aplikacji. Przewiduje się, że do 2025 roku firmy, które zainwestują w budowanie odporności cyfrowej, zmniejszą przestoje systemów nawet o 80%, a to przekłada się na wzrost przychodów.

Zrównoważony rozwój 

Zmiany środowiskowe i społeczne zajmują kluczowe miejsce zaraz po zyskach i przychodach. Oznacza to potrzebę większego inwestowania w innowacyjne rozwiązania, uwzględniające potrzeby środowiskowe, społeczne i zarządcze. Warto podkreślić, że wydatki na zrównoważony rozwój wzrosły średnio o 5,8% od 2017 roku. Organizacje potrzebują zrównoważonych technologii, które zwiększają efektywność energetyczną i materiałową usług IT. Powinny też umożliwiać zrównoważony rozwój dzięki identyfikowalności, analityce, energii odnawialnej i AI. 

Metaverse

Kierunek ten wydaje się niezwykle obiecujące. Przewiduje się, że kompletna metawersja będzie niezależna od urządzeń i nie będzie należała do jednego dostawcy. Do 2027 r. ponad 40% dużych organizacji na świecie będzie korzystać z kombinacji Web3, chmury rozszerzonej rzeczywistości i projektów opartych na cyfrowych bliźniakach.

Źródło: Network World

 

More Blog Entries

thumbnail
thumbnail

Jak sztuczna inteligencja zmienia firmy?

Obecnie ilość gromadzonych i przetwarzanych informacji jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Fakt ten w pewien sposób rewolucjonizuje sposób działania organizacji. Firmy wykorzystują zaawansowaną analitykę, aby uzyskać przewagę konkurencyjną na swoich rynkach, nieustannie zmieniając modele biznesowe w miarę rozwoju technologii w tym obszarze. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji i machine learningu zmienia analitykę biznesową i czego możemy się spodziewać po AI w kontekście przyszłości.